EstratègiaFormacióNews

Formació «learning by doing» a intraemprenedors de la UAB

En aquesta ocasió els emprenedors corporatius van ser els estudiants del màster internacional «Infectious Diseases and One Health» d’Erasmus Mundus.

L’objectiu de la Direcció del màster internacional «One Health» d’Erasmus Mundus, cofinançat per la CE i organitzat per les universitats de Tours, Edimburg i Autònoma de Barcelona és proporcionar als estudiants el coneixement i les habilitats professionals per seguir una carrera acadèmica en investigació, en l’ensenyament, en una ONG, empresa com a especialista R+D, o en una agència nacional o internacional com OMS o FAO.

La SummerSchool d’aquest màster se centra en aportar als estudiants soft skills complementaris als seus formacions científiques, habilitats transversals de comunicació, lideratge, adaptabilitat, negociació i gestió de projectes. Organitzar l’edició de 2018 va ser l’encàrrec que vam rebre de la Facultat de Veterinària de la UAB.

Els estudiants, originalment de disciplines biomèdiques i veterinàries, es van poder familiaritzar amb eines i recursos per ampliar les seves habilitats de lideratge, comunicació efectiva, influència, creativitat i emprenedoria.

L’equip ESCOOL de formadors es va complementar amb una psicòloga especialitzada en gestió de recursos humans.

L’experiència de formació learning by doing que vam dissenyar va posar èmfasi en practicar aquestes habilitats en projectes reals, mitjançant workshops de design thinking i innovació creativa.

El grup d’estudiants va abordar la resolució creativa de desafiaments «one health», treballant en casos reals per equips.

Van cobrir diverses fases de la gestió d’un projecte, des de la definició del problema, l’estudi d’empatia del target, la ideació col·laborativa en equip i la planificació de la implementació (prototipat amb mission model canvas i la posada en marxa d’un pla de comunicació ). Tal com ho faria un intraemprenedor modern en una corporació real.

 

Deja un comentario